johannclaassen

Ek skryf (gewoonlik) soos dit is…

Die Stormagtige geboorte te Bellevue

Dit was skynbaar Dawid se vader wat na die posmeester se huis gehardloop het om hom te vra om ’n plan te maak.

Dis nie dat die verwagtende vroue van vandag dit maklik het voor, tydens en na hul bevalling nie, maar in 1932 was dit ’n totaal ander saak. Nog vêrder terug in die geskiedenis was dit natuurlik in die meeste gevalle ’n nagmerrie maar in 1932 was daar ook die nuwe tegnologie waarmee rekening gehou moes word en dit kon nogal hoofbrekens besorg aan almal wat betrokke was by die bevalling.

Dawid Edward Hugo NAUDE het op 10 Februarie 1932 vroegaand al aangedui dat hy gereed is om die werklike lewe te ontmoet. Maar nie almal en alles daarbuite in Franschhoek was al gereed vir hom nie. Dit was ’n stormagtige Bolandse weer met gepaardgaande donders en bliksems wat veroorsaak het dat die telefoonlyne tussen Franschhoek en die Paarl afgeruk is. Daar moes dringend met die dokter in die Paarl kontak gemaak word en die telefoon was die enigste kommunikasiemiddel vir die gewone burger. Óf Dawid se verwagtende moeder, Jacoba Hofmeyer DU TOIT óf sy vader, Pierre Olivier Hugo NAUDÉ , het teenwoordigheid van gees behou en dadelik besluit dat die posmeester die enigste een is wat hierdie noodsituasie sou kon oplos.

Dit was skynbaar Dawid se vader wat na die posmeester se huis gehardloop het om hom te vra om ’n plan te maak. Die posmeester, ene Thomas William DE SMIDT, was in daardie stadium besig om homself te skeer, maar met die aanhoor van die probleem, het hy dit dadelik gelos en hom gehaas na die poskantoor. Inderhaas het hy die oproep met ’n ompad herlei na die Paarl.

Dr. Frans P BESTER wat seker gewoond was daaraan om enige tyd van die dag of nag en in enige weerstoestande hierdie soort van oproepe te ontvang, het dadelik vir verpleegster L ROSENSTRAUCH opkommandeer en saam is die twee toe daar weg oppad na Bellevue, die huis van die verwagtende ouers. Hulle sou eers meer as ’n uur later daar opdaag. Intussen het die bure van die NAUDÉs , die CILLIERS van Windsor House, vir Jacoba geselskap gehou en ondersteun. Dit was veral mev. CILLIERS wie se hartlikheid lank daarna deur Jacoba nog onthou was.

Dit was egter eers om 2:30 die volgende oggend dat die NAUDEs se eerste seun die lewenslig aanskou het en sy “…maiden song to mankind echoed and re-echoed through the long silent halls of Bellevue.”  So skryf sy moeder kort na sy geboorte in ’n kort opstel met die titel “Our Son.” 

In hierdie kort geskrif van haar, verskaf Jacoba baie inligting van die mense rondom haar, maar slegs van die mense buite die huis. Haar eersgeborene se naam word nie genoem nie, ook nie die van haar man of haarself nie. Gelukkig meld sy die familienaam toe sy skryf: “With what anxiety did your grandma Naudé and dad wait for that song and what joy filled our hearts…” En vêrderaan  maak sy die deur se skrefie vêrder oop  as sy sê: “…little bundle who was responsible for all the stir of anxiety and joy, the first Naudé had been born at Bellevue…”

Gewapen met die familienaam en die geboortedatum, deursoek ek die NAUDÉ genealogie in Volume N van GISA se Suid-Afrikaanse families en ek spoor een op wat in 1932 in Franschhoek gebore is. Maar slegs die jaartal word verskaf. Ek stel vas dat Bellevue deesdae The Garden House heet. Die eienaar van hierdie pragtige gastehuis verras my met ’n nota wat sy besit waarop geskryf is dat NAUDÉs  in ’n stadium eienaars van die huis was.  Daarna wend ek my tot mev. Juna Malherbe van die Hugenote  Vereniging. Sy bevestig die adres van die huis en sy deel my mee dat ene David Francois NAUDÉ omstreeks 1881 verantwoordelik was vir die oprigting van die huis op erf 55 in De Wet straat.

Vervolgens stel Juna met behulp van die NAUDÉ genealogie  vas dat hierdie David Francois Naudé ’n kleinseun gehad het met die naam van David Edward Hugo Naudé en hy is gebore op dieselfde dag as die een wat die nuwe moeder so pragtig besing het in haar opstel. Op dieselfde wyse kon sy dus ook vasstel wie die ouers van die eersgeborene was. ’n Vêrdere interessantheid is die feit dat Pieter Hugo NAUDÉ,  die wêreldbekende skilder kunstenaar, ’n halfbroer is van David Edward Hugo NAUDÉ se vader, Pierre Olivier Hugo NAUDÉ.

David Edward se moeder  is die dogter van Hendrik Petrus Büchner DU TOIT en Francina Aletta VAN DER SPUY. David Edward Hugo Naudé trou later met Patricia Ann POOLE en hulle het drie kinders , naamlik Christopher Frederick, André David  en Pierre Harvey. André David sterf in 1980 in die Angola-Bosoorlog.

Die ander rolspelers op hierdie stormagtige nag was die CILLIERS gesin, die verpleegster wat die dokter bygestaan het, verpleegster L ROSENSTRAUCH en dan dr. Frank P BESTER.

Mariana OLIVIER wat navorsing oor die CILLIERS familie doen, is heel waarskynlik reg as sy aandui dat die “Mr. and Mrs. JD CILLIERS” wat Jacoba in haar skrywe meld dalk dieselfde mense is as Jacob Daniel CILLIERS*1892  en Eadie Violet FULLER wat in Franschhoek getroud is en kinderloos was. Hulle was dalk net so opgewonde oor die nuwe aankomeling soos Jacoba en die res van die NAUDÉ  juis omdat hulle kinderloos was en dalk elke nuwe baba in die straat se koms met ewe groot opgewondenheid afgewag het saam met die ouers.

In die 1931 kieserslys van die Paarl kon ek ’n paar manspersone opspoor met die van ROSENSTRAUCH, almal grofsmede of wamakers, asook  getroude vroue met  dieselfde van.  Onder die vroue met die nooiensvan van ROSENSTRAUCH, kon ek slegs een opspoor en sy was ene Louise Henrietta. Haar beroep word aangedui as ‘huiswerk’ maar  sy kon moontlik ook as vroedvrou opgetree het in die gemeenskap.

   Dr. Frans P. Bester by sy motor in 1914 (Foto: Drakenstein Heemkring)

                                                               

Dokter Frank (Frans) Petrus BESTER , wonende in daardie stadium in die Hoof straat van  Paarl is gebore te Oostenwal, Langebaan op 21.8.1875 as die tweede oudste kind van Andries Jacobus BESTER en Johanna Alida MOCKE. Hy gaan aanvanklik skool in die sendingskool vir bruin mense te Paternoster  en later te Panorama, F.D. Changuion skool, Langebaan. Op 13 jarige ouderdom sit hy sy skoolopvoeding voort te Stellenbosch Gimnasium. Na hy die intermediêre BA eksamens aan die Victoria Kollege afgelê het, vertrek hy na die universiteit van Edinburgh, Skotland  waar hy in 1898 die grade M.B. Ch.B verwerf.  Nadat hy ’n jaar se praktiese ervaring as mediese dokter opgedoen het aan verskeie hospitale in Birmingham en Dublin, keer hy terug na Suid-Afrika en open ’n praktyk in Porterville. Hy word ook aangewys as ’n addisionele dokter te Piketberg.

Tydens die uitbreek van die Anglo Boereoorlog skaar hy hom aan die kant van die Britse magte, onder andere as inligtingsoffisier en kommandant van die dorpswag. Hierdie optrede van hom sou die vinnige agteruitgang van sy praktyk beteken en hoewel dit later weer beter sou gaan, vestig hy hom in die Paarl 1911 waar hy die mediese beampte van die Spoorweë word en later in 1912 aangestel word as die distriksgeneesheer van die Paarl  en mediese beampte van die La Motte bosbou nedersetting in 1914.

In latere jare tot en met sy aftrede in 1951 was hy in verskillende hoedanighede  betrokke by die mediese beroep organisasies. Hy was ook ’n ywerige korrespondent in die Suid-Afrikaanse Mediese Tydskrif waarin hy soos volg skryf:

To the Editor: I have been worried over the Editorial of 2 July where to my mind most unjustified attacks were made against the S.A. Medical and Dental  Council, and I hasten to agree and endorse every word written by my old colleague, DL H. A. Moffat, and published  under correspondence in the Journal of 20 August. During the five years that I served as a member of the S.A. Medical and Dental Council, I was practically the only man representing the Country  and General Practitioners, and I was always conscious of the very definite and impartial attitude taken up by the members in all the complaints that came before us. We were, as the Council is now, guided in our findings by an eminent K.C., and never was there any spirit of victimization of the accused. There can be no doubt that criticisms, as published in the Editorial of the Journal of 2 July, are derogatory to the standing of the Council, and can only be of irreparable damage to the profession as a whole.

Frank P Bester, P.O. Box 206 Paarl, 24 August 1949

Bronne:

Beyers, C.J. et al., Dictionary of South African Biography, Volume V, Human Research Council, Pretoria, 1887.

Drakenstein Heemkring

GISA, Suid-Afrikaanse Families, Volume N, Stellenbosch, 2011.

GISA, Suid-Afrikaanse families, Volume T, Stellenbosch, 2011.

Kieserslys vir Paarl, Staatsdrukker, 1931.

Malherbe, Juna, Hugenote Museum, Franschhoek.

Olivier, Mariana, CILLIERS navorsing

SA Medical Journal, 17.9.1949

© 2021 Johann H Claassen

Die dorpie wat nooit was nie – BENNETSVILLE (soms ook geskryf, Bennettsville)

Dit is ’n voltydse werk om orde in die dorp te handhaaf

Die naam, Clapmusbergh verskyn reeds in 1657 in dokumente. Die klapmus verwys na die vorm van die koppie –  wat van vêraf lyk soos ’n matrooshoedjie. Geleë tussen Stellenbosch en die Paarl, maar wat ook van Kaapstad se kant af, sigbaar is.

Abraham Diemer, seun van ’n eerste vryburger (kleremaker, herbergier, kruidenier en slagter) het aanvanklik op die plaas Stellengift in Simondium geboer wat hy saam met sy swaer Blesius besit het, maar in 1699 kry hy sy eie plaas naby die huidige Klapmuts wat hy Groenfontein noem.

Die gebied rondom Klapmutskop was hoofsaaklik weiding en landbougrond gedurende die vroeë boerdery- en nedersettingsperiode van die 17de en 18de eeu. ’n Belangrike kenmerk van die gebied gedurende hierdie tydperk was die Clapmuts Uitspan. Uitspanplekke is met tussenposes as  rusplekke aangelê vir boere wat swaar ossewaens met produkte na en van  die Kaapse markte geneem het. Baie van die steil passe, soos die Franschhoekpas, was nie vêr  van Klapmuts af nie en hierdie spesifieke uitspan het as ‘n kritieke oorstaanplek gedien  wat voldoende weiveld en water gebied het. Die ontwikkeling van die Klapmuts-dorpie het eers begin na die inhuldiging van die spoorlyn (Kaapstad – Paarl) in 1863. Die kaart van 1873, wat hiermee saamgaan, dui aan dat die nuwe gehuggie ‘n stelsel van paaie parallel met die spoorlyn sou hê , met die Klapmuts-stasie as fokuspunt van die plan. Verder is die nedersetting die ‘Village of Bennetsville’ genoem. Dit lyk asof die name Bennetsville en Klapmuts in hierdie tydperk afwissellend gebruik is. Die Klapmuts Hotel is gou in die laat 1890’s deur die Ward-familie gebou en was spoedig  ‘n gunsteling ‘watergat’ vir reisigers.

Die karakter van die nedersetting was die van ‘n arm, en in die algemeen, ’n verontregte gemeenskap: plaasarbeiders, werkloses en diegene wat probeer om geld te verdien uit spoorwegkonstruksie en verwante los werkies. In ‘n versoek van 1882 om gratis inenting vir die gemeenskap teen pokke, het ‘n plaaslike onderwyser, ene C Benjamin, opgemerk dat die doktersfooie heeltemal buite die bereik van die meeste inwoners sou wees.  ‘n Opsluitplek (gevangenis) is naby die Klapmuts-stasie  aan die begin van die 20ste eeu opgerig. Die gevangenes was ‘n bron van gratis arbeid in beide landelike- sowel as dorpsgebiede. In ‘n brief van 24.1.1899 merk die Inspekteur van Gevangenisse op dat dertig [veroordeeldes] in groepe van tien gewerk het wat elk deur ‘n konstabel bewaak is op die plase van Louw, v.d. Byl en Groenewalt, ‘n aansienlike afstand van die stasie – die naaste, vier myl daarvandaan. Die werwing van werkers vir die spoorlyn, die ligging in die wynlande (met sy berugte dopstelsel) en die vestiging van ‘n gevangenes-buitepos was ‘n formule om ongure sosiale elemente te lok. Klagtes uit die gemeenskap noem byvoorbeeld ”n bruin man wat dronk in die middel van die straat lê, nie 100 meter van die stasie af nie’, waarop die polisie opmerk dat hy ‘daar kan lê totdat hy sterf’. John Whitley kla in 1904 dat onwettige dobbelary en die verkoop van drank saans in die spoorweghulpkampe onder werkloses in Klapmuts plaasvind.  Ná  ondersoek is ‘n antwoord van sers.  DTM Davison verkry en hy skets ‘n prentjie van Klapmuts oor die naweke en saans: ‘Dit is ’n voltydse werk om orde in die dorp te handhaaf en 25 mense was die afgelope maand arresteer vir dronkenskap en rusverstoring’.

Dit was omstreeks in hierdie tyd dat die saak geopper is oor ‘n amptelike naamsverandering vir die nedersetting. In 1902 skryf ene Cloete ‘n brief aan die inwonende landdros waarin hy vra dat die naam van die Klapmuts-stasie na Bennetsville moet verander, wat noodsaaklik is om die verwarring en ongerief van die vele Klapmuts-plekname in die omgewing uit te skakel. Volgens Cloete is ‘dringende amptelike briewe’ vertraag deurdat dit by die Klapmuts-stasie, eerder as by sy ‘Klapmuts’-plaas afgelewer is. Hy beweer dat hy besitreg van die naam het deur nie net sy posisie as veldkornet van die wyk nie, maar ook op grond van die naam van sy plaas, naamlik Klapmuts, wat dateer uit 1825 toe die oordrag aan sy vader oorgedra is. Hy het ‘n naamsverandering van die stasie voorgestel na ‘Bennet’s Ville’, wat die ‘oorspronklike naam van daardie stasie en poskantoor was sedert die aanlê van die lyn – so genoem na die ingenieur wat toesig gehou het oor dié gedeelte van die lyn. Hy het verder gesê: ‘Mense in die omgewing was baie tevrede met die naam [Bennet’s Ville] … en het geen beswaar daarteen gehad dat die naam herstel sal word nie.’ Na ‘n debat by die owerhede op distriksvlak, is hierdie voorgestelde wysiging van die naam van die tafel gevee. In ‘n brief van die hoofverkeersbestuurder word die besluit soos volg opgesom: ‘Klapmuts spoorweg[stasie] is sedert 1902 van groot belang vir ‘n deel van die gemeenskap oor die hele Suid-Afrika wat belangstel in die stigting van ‘n ‘Klapmuts Racing Club’, en dat eienaars ‘so ver as Oos-Londen, Durban, Johannesburg en Kimberley hul perde gestuur het om aan die Klapmuts-Handicap deel te neem’. Verder, dat die naam van die stasie en die dorp wat hy voorstel,  nie verander moet word nie, tensy die Klapmuts-renklub en alle ander partye wat in die grond rondom die stasie belangstel, daartoe instem. Die verkeersbestuurder stel voor dat die saak reggestel kan word as Cloete die naam van sy plaas verander!

Die uiteindelike gevolg was dat die voorgestelde dorp, Bennetsville, letterlik nooit van die grond af gekom het nie.

Bronne:

  • Nienaber, PJ, Suid-Afrikaanse Pleknaamwoordeboek. Kaapstad. 1971
  • Raper, Peter E., New Dictionary of South African Place Names. Johannesburg. 2004
  • Ons Drakensteinse Erfgrond, Volume 6. Drakenstein Heemkring 2012
  • Finnegan, Erin & Halkett, Dave, Heritage impact assessment of proposed development of Klapmuts Hills, Klapmuts. Archaeology Contracts Office: Heritage Division Department of Archaeology University of Cape Town. 2007

© 2021 Johann H Claassen

By die dood van ‘n ryk man

Alle familie navorsers het dit al gesien: testamente en boedels. Solvente boedels en insolvente boedels. Slordige boedels en netjiese uiteengesette boedels. Mense sonder testamente. Mense wat kinders en ander agterblywendes onterf, ensovoorts.

En dan kry jy dié wat uitstaan. Wat jou aandag só trek dat jy ’n  storie daarvan kan en wil maak. Een so ’n testament en boedel was dié  van Johannes Petrus MAREE 1857-1942. Daar van Oudtshoorn se wêreld. ’n Hardwerkende, vooruitstrewende boer. En toe sterf hy. Oujongkêrel sonder kind of kraai. Sy talle plase en eiendomme sou netjies wees met styfgespande lyndrade en witgeverfde geboue, werfmure en kleinhuisies. Sindelike werkershuisies. Waenhuisdeure wat ordentlik oop- en toemaak, trekkers wat in stand gehou  en geverf word as dit begin oud vertoon. Nuwes word net gekoop as die oues onekonomies begin raak. Werkers wat vroemôres fluit-fluit werk toe gaan en saans met ’n lied in die hart terugkyk op hul arbeid. Nee, ek het dit nie gesien nie en ook nie iewers gelees oor Johannes Petrus nie. Ek weet dit instinktief. Met seker een van die grootste boedels in daardie distrik kon dit nie anders nie. Jy sou nie met ’n gemorsery bymekaar kon maak wat hy bymekaar gemaak het in ’n tradisioneel droë landskap nie.

Maar jy kry ryk afgestorwenes wat in lewe vir hul eie familie en diegene rondom hulle nie veel omgegee het nie. En dan kry jy mense soos Johannes Petrus.

Sy boedel beslaan meer as 300 netjiese getikte en handgeskrewe bladsye vol woorde en syfers.  Dááruit leer ons dat hy in sy huis op Middelplaats sterf en dat sy broerskind die sterfdokumente teken. Middelplaats bemaak hy aan sy broer en suster se kinders in gelyke dele. Drie ander plase word bemaak aan nog broerskinders. Op een van die plase bly ’n man en sy vrou en hulle mag daar aanbly totdat beide van hulle oorlede is, m.a.w., hulle het lewensreg.

’n Kwart morg van Middelplaats moet beskikbaar gestel word aan die bruin mense van die omgewing vir die bou van ’n kerk. Hulle kry egter nie transport van die grond nie en moet jaarliks een sjieling huur betaal aan die drie erfgename van die grond. Drie bruin gesinne kan ook gratis daar bly woon totdat hulle afsterf. Twee plase wat gehuur word deur iemand word aan daardie persoon bemaak. Nog gronde word bemaak aan een van sy suster se kinders. Ander gronde en gedeeltes van plase word bemaak aan die vyf dogters van een van sy broers.

Du Plessis-mense wat sekere  gronde by hom gehuur het, het ’n opsie om dit teen £1000.00 te koop; ’n opsie waarvoor hulle tien jaar gegun word om uit te oefen.

Een helfte van ’n plaas in Prins Albert word aan ’n kennis van hom bemaak en die ander helfte aan kinders van ’n broer en ’n suster. Die plaas Jan Fourieskraal in die distrik van Calitzdorp word in drie gelyke dele aan die NG kerk, De Rust, die Algemene Kommissie en die Algemene Armsorg Kommissie van die NG kerk in die Kaapprovinsie bemaak.

Alle vaste eiendom wat nie spesifiek vermeld word nie, moet ses maande na sy afsterwe verkoop word per publieke veiling.

Drie kinders van ’n swaer van hom ontvang kontantbedrae. Kennisse van hom, met hul kinders, van Rustenburg, ontvang kontantbedrae. Nog twee dogters van ’n kennis van hom, ontvang kontantbedrae.

Kennisse van hom van Rooirivier, distrik Uniondale ontvang kontantbedrae en so ook  die seuns en dogters van kennisse van Lombardskraal, distrik Beaufort-Wes.

’n Seun van een van sy susters moet vir sy ma (die suster) sorg.

Sy wasvrou, kok en bediende ontvang elkeen kontantbedrae.

’n Huis en winkel wat op Middelplaats bewoon word deur iemand wat ’n Algemene Handelaar saak bedryf, kan voortgaan daarmee tot twee jaar ná sy afsterwe sonder om huur daarvoor te betaal.

Die bedrag van £300.00 moet gebruik word vir die opknapping van sy ouers en oorlede suster se grafte en vir sy eie graf. Die gedeelte waarop die grafte op Middelplaats geleë is, moet uitgesny word uit dit wat bemaak is. Die bedrag van £200.00 moet in die rekening van die NG kerk, De Rust gehou word vir die instandhouding van die grafte. Die dominee moet ‘opsig’ hou oor die instandhouding van die grafte. (ek wonder of dit nog die geval is?)

Sy een broer is eksekuteur in die boedel en prokureur Kaplan (seker van die firma Kaplan en Oats) behartig die administrasie van die boedel. Dit word duidelik gestipuleer dat geen druk op die skuldenaars aan die boedel, uitgeoefen mag word nie!

Hy bemaak die skool Uitvlugt aan die De Hoop gemeente mits hulle dit die Johannes Petrus MAREE skool noem.

’n Huis in Hoogstraat, Oudtshoorn word aan die huurders (man en sy vrou) bemaak.

Behalwe die reeds genoemde plase, behoort Antjesfontein, Buffeljagsfontein, Smaldeel en Groot Antjes Fontein, ook aan hom. Afgesien van die baie lewende hawe, soos volstruise en skape, verskyn daar ook ’n Hudson motor en ander motors op die inventarisse.

Sy testament bepaal dat hy eers drie dae ná  sy afsterwe begrawe mag word.

Mens sou nou dink dat daar na dié  mildelike uitdeel van die testateur se rykdom, algehele tevredenheid sou heers onder die ontvangers daarvan, maar helaas was dit nie die geval nie. Twee van Johannes se familielede – die een die suster van hom en die ander ’n dogter van sy broer –  wend hulle onderskeidelik, weens hulle ontevredenheid met die wyse waarop die erflating geskied het, tot die hooggeregshof. Die uitslag van die een se saak, is nie bekend nie, maar in die ander geval beslis die hof dat dit die testateur se prerogatief is wanneer dit kom by die uitdeel van sy besittings. Laasgenoemde is met ’n CLAASSEN getroud en ek verbeel my ek kan hulle hoor vloek …

© Johann H Claassen 2020

Laerskool WA Joubert 100 jaar

https://www.netwerk24.com/ZA/Paarl-Post/Nuus/wa-joubert-vier-100-jaar-20190320-2

Forgotten World

https://theconversation.com/south-africa-risks-losing-rich-insights-into-an-ancient-farming-society-129914?fbclid=IwAR0Ni8MMT1O2Hryrmcl-Z8uM0s3SNzfIC9LZ_H4dzoUTHTFF4Hr4Mla7C-U

Moederstad (2.2.2019)

Architecture has its political uses. Public buildings being the ornament of a country, it establishes a nation, draws people and commerce, makes the people love their native country. -Sir Anthony Wren (1632-1723).

Kaapstad, die Moederstad, bly vir my die stad met die mooiste argitektuur. Baie daarvan het weliswaar verlore gegaan weens swak deurdagte besluite in die verlede maar dit wat oorgebly het, is steeds ‘n sieraad vir die stad. Gelukkig is daar deesdae ook baie organisasies wat kliphard baklei om te behou en te bewaar.

Hier is ‘n paar (selfoon)foto’s vir diegene wat waardering het vir die Ou Stad.

Burger Waghuis 1755

Burger Waghuis Burg straat aansig

Burger Waghuis en Metodiste kerk Thomas Bowler 1854

Hierbo is die Burger Raad- en Wachthuis, opgerig in 1755. Die eerste foto is geneem vanaf die Groentemarkplein en die tweede is die Burgstraat-aansig. Die derde foto is afkomstig uit die boekie van William Fehr, The Old Townhouse. Die tekening is gemaak deur Thomas Bowler (1812-1896) en die beskrywing gee dit aan as ‘n tekening gemaak in 1854. Ek het ‘n vermoede dat die tekening foutief gedateer is aangesien die kerkgebou eers in 1879 voltooi is. Die gebou kort beslis aandag.

Metodiste kerk

Heining Metodiste kerk

Metodiste kerk en toeriste

Die Metodiste Kerk. Voltooi en ingewy in 1879. Die gedeelte waar ons rondgeloop het, het gewemel van toeriste. Ek was ook bly om te sien dat baie van hulle vergesel was van die plaaslike gidse.

Groentemarkplein stalletjies

Stalletjie Groentemark plein

Groentemarkplein. Daar is glad nie ‘n tekort aan Afrika-kuns nie. Ek het die boekstalletjie(s) gemis wat in die verlede daar was. Miskien was ek net op die verkeerde dag daar. Daar was voorspel dat dit gaan reën…

Rev. Hornabrook RF Metropolitan Hall bef. 1859

Hoeksteen van die Metropolitan Hall in Burgstraat. Die predikant was ook verbonde aan die Metodiste kerk.

Hooggeregshof

Die huidige Hooggeregshof-gebou. Keeromstraat.

Wiener building 1902 cnr Long en Leeuwen

Die Wiener-gebou, h/v Lang- en Leeuwenstraat. c.1902.

Tyne Buildings bef 1900

Die Tyne-gebou. Langstraat 140. Opgerig voor 1900.

Long street 112 Twinell building bef 1920

Die Twinell-gebou. Langstraat 112. Opgerig c.1920 in welke jaar daar ‘n hysbak installeer is in die gebou.

Burg street Chambers c1900

Burg street Chambers. Opgerig c.1900.

Hawe Waterfront

Die V&A Waterfront. Altyd lekker om daar te gaan rus na ‘n uitstappie.

Mimiek Waterfront

‘n Mimiekkunstenaar by die Waterfront. Seker een van die heel bestes wat ek al gesien het.

© 2019. Tensy anders aangedui, is al die foto’s deur myself geneem.

Die Pes van Petrusville

Vir eeue reeds is die mensdom geteister deur die een of ander plaag. Dink maar aan die Groot Plaag of Swart Dood soos dit algemeen bekend staan. Daar word gereken dat daar in die afgelope duisend jaar meer mense weens builepes omgekom het as in al die oorloë en rebellies saam. Skrikwekkend!

Suid-Afrika sou ook sy sporadiese uitbrake van Die Plaag gehad het. Tydens die Anglo-Boereoorlog, toe die plaag op sy felste was in Suid-Amerika en Indië, was voer vandaar deur die Britte ingevoer om hul perde van kos te voorsien. Die voer was erg deur geïnfekteerde rotte besmet en kort voor lank het al die hawestede asook Johannesburg, opgeskeep gesit met ’n builepes probleem. Dit was veral in Brickfields in Johannesburg waar die plaag buite beheer was. In 1904 was die regering genoodsaak om drasties op te tree en alle inwoners is uit die gebied verwyder. Dit was afgekamp met sinkplate en alles daarbinne was aan die brand gesteek. Duisende rotte is sodoende vernietig. Die plek was skoongemaak, nuwe erwe en strate was aangelê en sou daarna bekendstaan as Newton.

Gedurende die jare 1900-1905 was 1694 gevalle van builepes in die een of ander vorm aangemeld en 947 sterftes as gevolg daarvan, is geregistreer. Groot projekte was in al die hawestede van Suid-Afrika van stapel gestuur maar dit was veral die projek in Port Elizabeth wat aandag trek omdat baie inligting daaroor vervat is in die sogenaamde Blou Boek van die departement Openbare Werke van daardie tydperk.

Die volgende infrastruktuur is in ’n baie kort tydjie gedurende 1901/1902 in Port Elizabeth voorsien:
• Ontsmettingstoestel in Jettystraat
• Kantore vir die Plaagraad en dokters
• Slaapkwartiere vir dokters, verpleegsters en bediendes
• Akkommodasie vir blankes
• Lykshuis
• ’n Kontakkamp(met toerusting en hulpmiddels), ’n gebied wat afgesper was vir diegene wat moontlik in kontak gekom het met die infeksie.
• Die afkamping van graan voorrade by die hawe
• Akkommodasie vir swart helpers
• ’n Washuis
• ’n Ontsmettingstoestel by Lazaretto
• Behuising vir verpleegsters by Lazaretto
• ’n Dreineringstelsel by Lazaretto
• Afkampingsgebied by Lazaretto
• Aandag is ook gegee aan kleiner items soos die opstel van kaarte, die bevoorrading van die apteek, die vervaardiging van ’n dissekteertafel vir die lykshuis, wasgoedlyne, oprigting van waghuise en die aanbring van rakke waar nodig.
• Stalle vir perde
• ’n Kantoor waar toestemmingsbriewe, om die gebied te verlaat, uitgereik is
• ’n Distrikskantoor by die Mill Park woonbuurt
• ’n Verhoorafwagtende binnehof by die bestaande gevangenis
• ’n Tydelike toesluitplek by die bestaande gevangenis
• Akkommodasiekamp by Noord End
• Moniteringshutte
• Nuwe vuilput
• Stoomketels

Die verspreiding van die Pes is later so goed as kan kom onder beheer gebring en mettertyd het daar, behalwe die uitbrake in 1914 en 1938, slegs enkele geïsoleerde gevalle plaasgevind. Maar wat niemand geweet het nie is dat dit intussen versprei het na die veld, die droë gebiede van die Groot-Karoo. Die gewone Vaalveldmuis, die Springhaasrot en die Witoor-Springhaasrot was veral die sondaars maar ook die slagoffers want die infeksie was deur vlooie van die een rot/muis oorgedra aan ’n ander. En dit is ook vlooie wat dit onder andere oordra aan die mens.

Op 5 November 1928 stuur die landdros van De Aar ’n telegram aan sy departement in Pretoria. Dit lui soos volg:
Reports of rats dying in town, 24 in one garden, 6 in another. Have sent specimens to Medical Research Institute, Johannesburg. Health Inspector cremating dead rats, which are infested with fleas.

In daardie stadium was De Aar ’n klein dorpie met 1800 inwoners van wie 700 blankes. Destyds was dit ’n belangrike en besige spoorwegaansluiting met roetes na Port Elizabeth, Oos-Londen, Prieska en Suidwes-Afrika(Namibië).

Gelyklopend met die landdros se telegram was daar ook berigte in die pers van dié episoötiese siekte. Daarvolgens sou duisende siek en sterwende knaagdiere die dorp binnegestroom het en dat daar ’n groot ‘trek’ van knaagdiere van die weste na die ooste goed op dreef was. ’n Plaaslike dokter het rapporteer dat terwyl hy op pad was na De Aar hy verby duisende van hierdie knaagdiere gery het. Die munisipaliteit het dadelik groepe mense met stokke, lanterns en honde op die been gebring wat gedurende die nag moes probeer om die aantog te stuit. Amptenare waaronder dr. Laing, die assistent mediese inspekteur en Knaagdier-inspekteur Chivres het twee dae na die aanvanklike berigte in De Aar opgedaag en hoewel hulle bevind het dat van die berigte baie oordrewe was, hulle tog van mening was dat daar ’n plaag aan die ontwikkel was. Dooie rotte en muise was oral te vinde en dit was veral by die treinspore waar die tekens duidelik was dat die diere baie siek en aan’t vrekte was. Sommige het voor die spore dood gelê en ander het wel oor die eerste spoor kon kom maar het dit nie oor die tweede spoor gemaak nie.

Intussen was daar reeds twee menslike sterftes teen 17 November 1928 in die dorpie Petrusville – sewentig kilometers noord-oos van De Aar. Beide die gevalle se diagnose was bevestig deur middel van ’n na-doodse ondersoek sowel as laboratorium-toetse – builepes, die tipe met terminale longontsteking en die ander, longpes.

Die dokter wat die na-doodse ondersoeke gedoen het, was ene Donald Munro Maciver. ’n Knap medikus en briljante diagnostikus. Ongelukkig vir hom doen hy ook die siekte op. Die voorlopige diagnose word later bevestig en in die Goewermentskennisgewing van 24 November 1928 word gerapporteer dat sy toestand besig is om te verbeter en die volgende maand was hy sommer baie beter en sterk aan die herstel. Hoewel hy heeltemal herstel, verloor hy in die proses ’n oog en een van sy arms.

Dokter Maciver is op 29 Mei 1875 gebore in Stornoway, Skotland, die seun van Alexander Mackenzie Maciver en Annabella Gunn. In 1898 studeer hy aan die Universiteit van Aberdeen en bied die grade M.B. en Ch.B. aan. In 1914 is hy ten volle gekwalifiseerde dokter en iewers ná of vóór dié datum emigreer hy na Suid-Afrika weens gesondheidsredes. Na twee jaar op Somerset-Oos verhuis hy na Petrusville waar hy die res van sy lewe spandeer. Hy tree in Kimberley in die huwelik met Ellen Sophia Dunn, dogter van Henry Burton Dunn en Hendrina Christina Fredrica van der Hoeven. Uit die huwelik word twee dogters en een seun gebore. Een van die dogters is Marjorie Lewis Maciver. Sy sou later in die huwelik tree met John Henry Eckley Dykman. Die paartjie skei egter op 20.8.1938 en sy trou later weer met Walter Christopher Carey. Hulle weë skei ook in 1958.

Dokter Maciver sterf op 23 Augustus 1934 in die Kimberley hospitaal weens septisemie.

Bronne:
• The Lancet, 1901
• The British Medical Journal, 1929
• SESA, volumes 2,4,8,9 en 11
• Patrick Duncan Papers, Universiteit van Kaapstad. (A18.2.1 – A18.2.5 – correspondence with dr. Maciver of Petrusville for relief from the government for incapacitation from bubonic plague, 1929).
• SA Medical Journal, 1934
• The Journal of Hygiene, 1930
• CLAASSEN, JH, ongepubliseerde familie navorsing

© 2018 JH CLAASSEN

MACIVER Donald Munro Petrusville BP

Dr. Maciver se graf in Petrusville. Foto: http://www.eggsa.org

Die Stemme van ons Gewete

Om te (kan) vergewe, is ’n goeie eienskap; om te vergeet, ’n swak eienskap. Vergeetagtigheid as gevolg van ’n siekte behoef geen verdere debat nie, maar vergeetagtigheid omdat jy dit so verkies of te lui is om te onthou, is onverskoonbaar. Myns insiens is die Suid-Afrikaners ’n uiters vergewensgesinde, maar terselfdertyd ook ’n vergeetagtige nasie. Dit is verder algemeen bekend dat hulle nie vreeslik lief is vir lees nie en as hulle wel lees, lees die meerderheid van hulle nie wyd genoeg nie of bloot oppervlakkig. Gaan praat maar met uitgewers, skrywers en bibliotekarisse.
As mens die kommentaar op sosiale media gaan lees sal jy agterkom hoe oppervlakkig die gemiddelde Suid-Afrikaner lees. Nuusblaaie plaas daagliks die hoofopskrifte van hul gedrukte uitgawes op sosiale media met ’n skakel na die betrokke berig in hul elektroniese uitgawes. In die meeste gevalle sal mens nie die volledige berig kan lees nie omdat jy nie ’n intekenaar van die betrokke publikasie is nie. Dit verhoed egter nie die meerderheid van die kommentators om, sonder om die berig te gaan lees, uitgesproke te wees nie. Haatspraak is gewoonlik aan die orde van die dag. Veral as dit ’n swart persoon is wat van die een en ander beskuldig word maar nog nie in ’n geregshof skuldig bevind is nie, sal sommige wit mense histeries ongeletterde uitsprake maak. Die ander kant is natuurlik ook waar maar hierdie skryfsel gaan nie oor wie die hardste skree en geraas maak nie.
Vry onlangs het daar ’n voorbladberig in die Sondagkoerant, Rapport verskyn wat beweer dat sekere ministers uit die apartheid-era hulle besig gehou het met pedofilie. Ek wil nie op die berig uitbrei nie, want dit is daar om te lees en intussen het ander koerante ook op die wa geklim en berigte met dieselfde strekking geplaas. Die Rapport het ook ’n uittreksel geplaas van die boek, The Lost Boys of Bird Island/Die Seuns van Bird Island. Die skrywers is die oud-joernalis, Chris Steyn en oud-speurder, Mark Minnie*. Die voorwoord is geskryf deur Marianne Thamm, ’n gerekende skrywer en joernalis. Behalwe om skok onthullings te maak (vir die oningeligte) het hulle myns insiens ook daarmee probeer om getuies na vore te laat kom; om uiteindelik dieper te gaan krap. Om die waarheid uiteindelik te laat seëvier en om geregtigheid te laat geskied aan die slagoffers en hul familie.
Onmiddellik na hierdie berigte het die sosiale media ontplof! Hoe durf hulle (die skrywers)?! ’n Pot stront! Hoekom nou (eers)? Nog ’n manier om die wit man te laat skuldig voel. Sensasiesoekend. Ander sou mos daarvan geweet het. Hoekom is dit nooit onder die Polisie se aandag gebring nie?, was van die reaksies. Reaksies, wat hoofsaaklik van wit mense gekom het – sonder dat die meerderheid van hulle die Rapport of die boek onder oë gehad het. Ek wil my verstout deur te sê dat as die ‘aangeklaagdes’ swart was, hulle in hierdie stadium reeds skuldig bevind sou gewees het deur daardie einste groep. Bewyse daarvan is oral te vind op die sosiale media.
Meeste van hierdie geraasmakers ken nie die skrywers nie, weet nie van hulle bestaan nie en het (dalk gerieflikheidshalwe) vergeet van die koerantberigte van destyds of nooit die boeke wat oor hierdie onderwerp geskryf is, gelees nie. Sommige was dalk ook nog nie gebore toe die aanvanklike berigte daaroor verskyn het nie – hulle word in ’n mate verskoon.
Vir Mark Minnie ken ek nie, maar ek weet dat hy die speurder was wat vir Dave Allen, ’n intieme vriend van wyle oud-minster John Wiley, in hegtenis geneem het op aanklagte van seksuele misdrywe met minderjarige seuns. Twee dae daarna is hy dood gevind op die strand. Oënskynlik selfdood (dit was ook die amptelike bevinding). Allen sou ook voor sy dood aan Minnie gesê het dat Wiley net so skuldig aan seksuele misdrywe met minderjariges is as wat hy was. Minnie het dit ook destyds aan Die Burger bekend gemaak. Maar terwyl Minnie met die ondersoek teen Allen besig was, was hy op vele vlakke ontmoedig om met die ondersoek voort te gaan, trouens hy was deur die senior staatsaanklaer gevra om die ondersoek te staak. Die dossier was uit sy kantoor verwyder en later was hy ook deur die veiligheidspolisie ondervra oor die aard van sy ondersoek. Vier dae na die dood van Allen word Wiley op 29 Maart 1987 ook dood gevind. In sy kamer, met ’n skietwond deur sy kop. Hoewel daar baie onbeantwoorde vrae is rondom die omstandighede van sy dood was die amptelike bevinding dat hy selfdood gepleeg het.
Vir Chris Steyn ken ek deur die lees van haar berigte in die Cape Times en ander nuusblaaie. Ook het ek haar boek, Publish and be Damned, wat in 2006 verskyn het, gelees. Hoofstuk 9, getiteld Sex and death in the cabinet, het ek meer as een keer gelees. Daarin vertel sy van haar deeglike ondersoekwerk in die Wiley-sage. Die verbintenis met Allen en Bird Island en hoe sy ’n uitgebreide berig vir haar koerant voorberei en voorgelê het. Uiteindelik het slegs ’n afgewaterde weergawe daarvan in die koerant verskyn.
Chris Steyn is een van die laaste ware ondersoekende joernaliste van hierdie land, een wie se integriteit heeltemal bo verdenking is. Selfs die veroordeelde moordenaar, Clive Derby-Lewis, het, toe hy ingevolge artikel 29 van die Veiligheidswetgewing aangehou was aan niemand anders kon dink aan wie hy sy aandadigheid aan die moord op Chris Hani, bekend wou maak nie. Tydens Derby-Lewis se amnestie verhoor en in kruisondervraging deur adv. Bizos, laat hy hom soos volg uit: Bizos: But why did you trust miss Steyn to keep this secret of yours when you realised that she could put two and two together and you must have had some respect for the police handwriting expert. Why did you take this chance unless you trusted her that she would keep your secret? Derby-Lewis: Mr. Chairman, I identified her as one of the few journalists who exist, whose ethics and integrity are more important than anything else.
Toe sy oor apartheidsvergrype berig het en probeer berig het, is sy gedreig met selfs die dood. In ’n stadium moes sy na die buiteland vlug omdat sy geweier het om haar bronne bekend te maak. Baie van haar ondersoekwerk is bloot afgemaak as ’n klomp bewerings maar jare later tydens die sittings van die Waarheids- en-versoeningskommissie was dit erken deur hoë polisie offisiere ensovoorts. Baie mense sal nie eens meer onthou nie dat dit sy was wat verantwoordelik was vir die berigte oor die buite-egtelike verhouding van Allan Boesak en Di Scott. En terselfdertyd die polisie se spioenering op gewone burgers op die lappe gebring het. Hiervoor was sy en haar redakteur voor die media tribunaal gedaag maar is uiteindelik gelyk gegee.

’n Ander uitstekende ondersoekende joernalis, Jani Allan, skryf in 2015 in die Daily Maverick onder andere soos volg:

I had become friends with Geoffrey Allen [broer van Dave Allen], a fine reporter but an alcoholic. When drunk, Geoff would regale me with stories about who the “spooks” were in the newsroom. Geoff would ramble on about “Sister Agnes” Magnus Malan, and a place called Bird Island where naughty things went on with large fromages in the South African Defense Force and young men. He told me about the Info Scandal and Gordon Winter and Wouter Basson and General van den Bergh, and how, even you, were a spook, Mr Myburgh.

En so kan mens vir ure aangaan. Daar was nie destyds persvryheid nie. As jy die absolute waarheid wou verkondig moes jy jou wend tot die alternatiewe pers – soos byvoorbeeld die Vrye Weekblad. Daar was ander ook maar dit was die Vrye Weekblad wat die bestaan van moordbendes in die polisie onder die publiek se aandag gebring het. En aan die begin was dit juis die Afrikaanse pers wat die ergste kritiek teenoor die Vrye Weekblad geopenbaar het. Maar dit was omdat hulle die regering van die dag slaafs gedien het. Ons het ook gerieflikheidshalwe vergeet hoe die Vrye Weekblad sy deure moes sluit; die finansiële uitgawes aan die vele hofsake het sy tol geëis. Veel later moes ons by wyse van die amnestieverhore verneem dat dit wél alles die waarheid was.

Dus het hierdie hele onthulling my nie verbaas nie. Van ’n regering wat absoluut geen respek vir sy burgers gehad het nie, wat ’n groot deel van die bevolking onderdruk het met drakoniese wette, wat joernaliste gemuilband en in die tronk gestop het, mense vermoor het, kan jy enigiets verwag!

Aan die adres van diegene wat vra, hoekom nou?: Hoekom nié nou nie?! Wil julle soos die apartheidsregering van destyds vir mense kom sê wanneer hulle wat moet skryf? Jy kan oor die geskiedenis enige tyd skryf. Daarom skryf ons, 116 jaar na die afloop van die Anglo-Boereoorlog, steeds daaroor.

Aan die adres van die skrywers en joernaliste: Skryf! Skryf! Skryf!

*Sy lyk word op 14.8.2018 gevind. Oënskynlik selfdood.

Verdere leeswerk: http://www.historicalpapers.wits.ac.za/?inventory/U/collections&c=AK2883/R/8368
Chris Steyn-Barlow, Publish and be Damned – Two Decades of Scandals. 2006.

© 2018 Johann H Claassen

Oom Jose, die man van die doodsklub

Ek luister vanoggend weer na die aaklige geluid wat die ambulans maak toe dit hier in die Hoofstraat afjaag. En ek wonder so by myself of die slagoffer/pasiënt se begrafnisboekie darem in orde is. Want, soos ons heel dikwels lees, gooi die bestuurders van hierdie lewensreddingsvoertuie soms die goed om – met gepaardgaande lewensverlies.

Wat my  toe laat dink aan ou Jose (uitgespreek Jous deur die Oudtshoorniete) van Oudtshoorn. Hy het by AVBOB gewerk en was verantwoordelik om die maandelikse/weeklikse premies te gaan kollekteer by die kliënte en dan terselfdertyd sommer ook die bemarking van nuwe produkte gedoen.

Ek was seker maar so vyf of ses jaar oud en ons het nog in die dorp gewoon in daardie stadium. Ek het hom dus toe nog in die fleur van sy lewe sien ry in die straat waar ons gebly het. Op ‘n  (amptelike) swart dikwielfiets. Geklee in ‘n swart baadjie, wit hemp en ‘n kleurvolle das. Met ‘n grys langbroek in die winter en ‘n grys kortbroek met lang kouse in die somer. Die baadjie se moue het aan die agterkant by die elmboë leer insetsels gehad sodat dit nie te gou verslyt nie. Die langbroek se pyp aan die ketting se kant was met so ‘n netjiese staalklampie vasgemaak. Sodat die broekspyp nou nie in die ketting kan beland nie en ook om dit te beskerm teen die olierige rat. Sy leertas met die nodige dokumentasie, koevertjies met geld, en dies meer het aan die balk van die fiets tussen sy bene gehang. Wie onthou dit nog?

Daardie tyd het kinders vir al wat ‘n mens in die straat gewaai, iets wat jy nie vandag al te dikwels sien nie. En almal het die oom geken. Hy was immers die man van die doodsklub. Hy was nie ‘n baie oorvriendelike mens nie maar hy het darem altyd terug gewaai.

En dan, een keer per maand het hy by ons huis aangekom om die premie te kom haal. Soms het ek klaar gereed op die stoep gestaan en die koevertjie aan hom oorhandig. Dan het hy afgeklim en sommer daar op die stoepmuurtjie die kwitansie uitgeskryf, dankie gesê, my kop gevryf en weer verder gery. Maar heel dikwels was hy die huis binnegenooi en dan het my ma vir hom koffie of tee aangebied en pa het vir hom ‘n drankie (‘n dop) aangebied. My ma se koffie of tee was seker maar nie te waffers nie, want hy het altyd die drankie aanvaar. Dan het hulle nou grootmensdinge gesels, seker maar oor die dood ook want hy sal mos nou die skakel wees met die langslewende en daardie goed moet deeglik deurgesels word. En as die bespreking dan te lank aanhou sal my ma weer koffie of tee aanbied en my pa ‘n drankie en telkens sou hy die drankie aanvaar. As die besprekings nou klaar was, het hy opgestaan en baie saaklik en stigtelik dankie gesê vir die gesels en die drankies en my ma belowe dat hy volgende keer beslis van die koffie of tee sal neem. Dan is hy vort na die volgende huis waar daar dalk nóg  koffie of drankies op hom sou wag.

Ek het nooit geweet wat sy van was nie maar my neef, Eugene, het my gehelp daarmee. Hy was ‘n Wolmarans. En die baie vriendelike Irma van AVBOB op Oudtshoorn was so gaaf om sy begrafnisbrief vir my aan te stuur. In sy laaste dae was hy ‘n inwoner van  Helen Bellinganhof Tehuis vir Bejaardes.

Rus in vrede Josephus Johannes Jacobus Wolmarans (1925-2013).

© 2017 Johann H Claassen

VOETNOTAS – Winteruitgawe 2017

https://lookaside.fbsbx.com/file/Voetnotas Vol 6.1.pdf?token=AWz106RCrNBmsjlZD01-PrgLGKfq0C5syTb2GzFMwmTTaHik8T9MtJ1V6Q_WfR-tRPsyK6OhHadjOpQWQAlcvZsl0XzacnDQKfBtscbdmemKJ6lt9nPxyWqL_kr0tuCm7Kjxq5dhy5JI1OkkKQosbtJtVoetnotas Winter uitgawe voorblad

Post Navigation