johannclaassen

Ek skryf (gewoonlik) soos dit is…

Kort Geskiedenis van die Aladdin Lamp

1907 Victor Johnson stig die Western Lighting Company (moontlik ‘n afdeling van die Connecticut Trading Company)om die Duits-vervaardigde Practicus brander op die Amerikaans-vervaardigde ‘bakwerk’, te bemark. Die lampe se ‘bakwerk’ was deur die Plume & Atwood Company vervaardig.
1908 Mantle Lamp Co. word gestig in die VSA. Verkoop Practicus lampe.

Advertensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1909 Model 1 word bekend gestel.
1910 Eerste twee Kanadese kantore word geopen.
1911 Eerste patent op die sakkie (mantle).Model B Nr B-121

1913 Die eerste pit skoonmakers word bekend gestel
1915 Die Model 6, die eerste vloerlamp, word bekend gestel
1915 Die Model 6, vloerlamp word Aladdin se eerste elektriese lamp
1915 Model 6 wen ’n goue medalje by die wêreld tentoonstelling
1917 As gevolg van die Eerste Wêreldoorlog en die VSA se betrokkenheid, word sekere onderdele van die lampe onverkrygbaar en sekere handelaars moet hulle deure toemaak.
1917 ’n Heel nuwe ontwerp vir die Model 7 van Aladdin word bekend gestel.
1917 Eerste insekte skerm word bekendgestel.
1917-18 Gedurende hierdie jare word sekere patente uitgevaardig wat die Aladdin lamp uniek van ander lampe maak.
1918 Aladdin verkry die patent vir die nr. 6 brander en ander maatskappye moet hul produksie daarvan staak.
1919 Aladdin Industries Ltd. In Engeland word gestig
1919 Aladdin Industries gestig om vakuum bottel produkte te vervaardig.
1921 Model 10 se eerste versterkte pit word bekend gestel.
1924 Aladdin Industries Ltd Australië word gestig

1926 Lippincott Glass Company word deur Alladin oorgekoop.
1928 Aladdin se eie vervaardigde glas beskermers kom op die mark.
1928 Eerste papier skerms.
1930 Produksie van elektriese lampe begin.
1943 -1945 Gedurende dié jare word geen koper lampe vervaardig nie
1952 Die laaste vloerlamp word vervaardig.
1984 Aladdin se fabriek in Kanada sluit

Insek skerm

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedurende 2011 skenk Boet Saayman van Riversdale ‘n model nr. 21 aan my (sien foto hiernaas)IMG_1248

Onderaan die lamp se voetstuk is die volgende woorde gegraveer:
Lila Gerber gebore Claassen 29.4.1919 – 24.1.1998. Vermoor op Herbertsdale.
So goed soos sy was en mededeelsaam teenoor andere, het sy vir ‘n skynbaar honger man voedsel aangebied toe hy haar daarom gevra het. Net om agter haar die huis in te glip en haar in haar eie huis koelbloedig
te vermoor.

Hieronder volg nog foto’s van die lamp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1250

IMG_1249

IMG_1251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19th century housekeeping

Author: Marguerite Lombard

 

19th century housekeeping.

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 3,600 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 60 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Voetnotas: Drakenstein Heemkring

http://www.drakensteinheemkring.co.za/Publications_files/Vol3.4.pdf

Redakteur: Marguerite Lombard

Drie Pioniers van die Paarl

‘n Pionier, so sê die Taal handleidings vir ons, is iemand wat nuwe paaie oopmaak, nuwe ondernemings begin, baanbrekerswerk gedoen het op ‘n spesifieke gebied, ensovoorts. Daarvan het die Paarl nogal baie gehad oor die eeue. Ek het besluit om ‘n wyle stil te staan by diegene wat in die 19de- en 20ste eeu baanbrekers op hul gebied was. Dit was taamlik moeilik om ‘n keuse te maak tussen die vele baanbrekers en wat hierna volg, moenie vertolk word as sou ek hulle beskou as die belangrikste baanbrekers nie. Hulle inligting is bloot geredelik beskikbaar en beskik die Heemkring ook oor unieke beeld materiaal van sommige van die persone.

Wyn etiket met Abraham se gesig daarop. Foto: Topwine

Abraham Izak Perold: Abraham is op 20.10.1880 in die Paarl gebore. Sy laerskool opleiding voltooi hy aan die Hugenote Gedenkskool in Daljosafat en daarna aan die Boy’s High School in Wellington waar hy ook dan in 1898 matrikuleer.

Aan die Victoria Kollege (later Universiteit Stellenbosch) neem hy die leiding met die stigting van die eerste wetenskaplike vereniging en word hy ook verkies tot die raad van die Studente-unie. Sy BA graad met hoofvakke wiskunde, fisika en skeikunde, verwerf hy in 1901 aan die Universiteit van die Kaap van Goeie Hoop (later Unisa).

In 1902 vertrek hy na Duitsland waar hy aan die Universiteit van Halle studeer met met behulp van ‘n beurs en aan die einde van 1904 sy doktorsgraad verwerf.

Sy deeglike kennis van Afrikaans, Nederlands, Engels en Duits is nie genoeg nie en om te voldoen aan sy vader se wens dat hy ook Frans magtig moet wees, studeer hy in Parys, Frankryk en enkele jare daarna was hy ook ‘n kenner van hierdie taal. Hy het ook ‘n lewendige belangstelling in Spaans, Portugees en Italiaans gehad en dit alles het hom in staat gestel om vreemde literatuur te bestudeer.

Terug in Suid-Afrika, word hy ‘n lektor en later waarnemende hoogleraar in die Skeikunde aan die South African College.

Hy presteer op baie gebiede maar hy sal veral onthou word vir sy baanbrekerswerk op die gebied van die wynkunde en enologie. Die skep van nuwe tafel- en wyndruif variëteite lê hom na aan die hart en uiteindelik slaag hy daarin om ‘n eerste vir Suid-Afrika , die Pinotage-wyndruif, aan die wynliefhebbers bekend te stel. Dit het hy reggekry deur die kultivars, Pinot Noir en Hermitage te kruis.

Sy betrokkenheid by KWV het tot gevolg dat een van Suid-Afrika se beste uitvoer produkte in daardie stadium, naamlik brandewyn, etlike toekennings verwerf het in die jare daarna.

Publikasies oor die wynbou, die geskiedenis van wyn en veral die bekende Handboek oor Wynbou wat ook in Engels vertaal is, het uit sy pen verskyn. Laasgenoemde is ook as handboek is in Australië en Kalifornië gebruik.

Abraham was eers met Elizabeth Müller van Halle en daarna met Martha Winzer getroud. Hy sterf skielik op 11.12.1941 terwyl hy nog in diens van KWV was.

 

Abraham en sy vrou se graf in die Parys begraafplaas, Paarl. Foto: Alta Griffiths


 

HEV Pickstone 1913. Foto: Gribble versameling – Drakenstein Heemkring

Harry Ernest Victor Pickstone: Harry is op 4.7.1865 in Engeland gebore en nadat hy in Kalifornië deeglike kennis opgedoen het van die vrugte bedryf, het hy in 1892 na die Kaap gekom.

Met ‘n lening van £100.00 wat hy met Cecil John Rhodes aangegaan het, begin hy in vennootskap met Sebastiaan van Reenen, ‘n vrugtekwekery op Nooitgedacht in die Stellenbosch distrik. Na die beëindiging van hierdie vennootskap ontwikkel hy sy eie kwekery op die plaas Welvanpas van Dan Retief. Spoedig volg uitbreidings met takke te Hexrivier en Constantia.

In 1896 koop Harry die plase Meerlust, Delta en Lekkerwijn in die Groot-Drakenstein aan en brei hy sy kwekery-besigheid ook uit op hierdie plase. In hierdie stadium is Harry se metodes, meerdere kennis van die vrugtebedryf en sy entoesiasme reeds wyd bekend onder die Wes-Kaapse vrugteboere en word veral die Drakenstein gebied die toonaangewende vrugte produserende omgewing in die land. Hy word ook deur die Kaapse regering in diens geneem en gebruik om die boere met deskundige raad te voorsien.

Harry oorreed vir Rhodes om te belê in die vrugte bedryf en in 1898 stig hy (Harry) die Rhodes Fruit Farms met homself aan die hoof daarvan. Plaasbestuurders wat veral hul kennis in Kalifornië opgedoen het, word aangestel en kort voor lank is dié onderneming die grootste enkele vrugte onderneming in die land! Behalwe ‘n groter wordende binnelandse mark het uitvoer na veral Brittanje geweldig uitgebrei.

In 1901 publiseer hy die gesaghebbende publikasie, Hints on Fruit Growing, oor vrugteverbouing en daarna sou ook ander publikasies oor hierdie vakgebied volg.

In 1913 stig Harry die firma HEV Pickstone en Broer (Edms.) Beperk met homself en sy broer as direkteure. Die kwekery word later verskuif na die plase Welgevonden en Watervliet in Simondium.

Harry was ook die eienaar van ander plase in verskeie dele van die land maar het steeds tyd gevind om as voorsitter van verskeie landbou-organisasies waar te neem.

Hy was getroud met Louisa Hooff May en een seun is uit die huwelik gebore. Hy sterf op 1.11.1939 op sy plaas, Lekkerwijn.

Hy word nie verniet die Vader van die Kaapse Vrugtebedryf genoem nie.

 

Leah Wilhelmina Goetham: Ook bekend as aunty Lu, aunty Lilly of Miss Goetham. Sy was die sewende kind van Daniel Goetham en Lea Kasinga van die Ou Tuin, Paarl. Sy besluit reeds vroeg in haar lewe om ‘n onderwyser te word en ná die voltooiing van haar skoolloopbaan gaan sy na die Lovedale Kollege in Alice, Oos-Kaap. Hierdie baie bekende kollege het in 1824 ontstaan as ‘n Sendingstasie onder aanvoering van die sendelinge John Bennie en dr. John Love.

Leah se loopbaan begin aan die Mission High School, ‘n drie-man skooltjie in Templier straat, Paarl waar haar mede leerkragte mnr. Stephen Jephthah en juffrou Rosina Benjamin is. Onderwysers van kleur is destyds in hierdie skool opgelei ter verwerwing van die P.T3 sertifikaat. Met die opening van die Athlone Instituut, Noorder-Paarl in 1926, word sy en mnr. Jephthah daarheen oorgeplaas waar sy met groot sukses die vak, Huishoudkunde, doseer.

Sy word onthou as ‘n streng, dog simpatieke, onderwyser wat haar leerders met groot respek behandel het ongeag die omstandighede waaruit hulle gekom het.

Sy leef en sterf in haar netjiese huisie in van der Lingen straat wat destyds deel was van die Ou Tuin.

Bronne: Standard Encyclopedia of south Africa(SESA)

Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek (verskeie)

Arendse, Ivan, Onse Mense. 1912

Van der Walt, Koos, Die Paarl Vallei – 159 lewens 1687-2007. 2007

Drakenstein Heemkring

© Johann H Claassen 2014


Business licences, 1885

Uiters waardevol vir navorsers!

Drakenstein Heemkring

FJ van Wagtendonk had a shop in Ou Tuin - Paarl District Advertiser, 11 September 1885 FJ van Wagtendonk had a shop in Ou Tuin – Paarl District Advertiser, 11 September 1885

Old newspapers are a valuable source of genealogical information, especially because they often printed long lists of names of people and businesses that had applied for trading licences. The following is an extract from the list that was printed in the Paarl District Advertiser on Wednesday, 11 February 1885.

Apothecary: F Townsend (2), C Teitge, Dr Fismer, Dr van Breda, Dr Hoffman, Dr Botha

Agric. Distiller: JJ le Roux, EG Retief, AC Siebrits, M Louw, EJ Joubert, GD Marais, AP Retief

Auctioneer: DF Marais, JF Pentz, AB de Villiers, JD Cilliers

Baker: JH Boddenryk, L Dornbrack, A Fortuin, J Krige, J Arnold, FH Skead, Mrs Herbert, JF de Villiers, LB Siebrits, H van Heerden, Mrs E Hauptfleisch, B Greef

The list was signed by Ll. Powys Jones, pro Sub-Distributor of Stamps, CC Office, The…

View original post 34 more words

Holy Trinity Church, Main road, Paarl, South Africa.

978 Holy Trinity church

 Foto: Gribble versameling – Drakenstein Heemkring

IMG_0235

IMG_0236

IMG_0233

IMG_0232

IMG_0228

IMG_0231

IMG_0230

IMG_0229

 

IMG_0234

Beautiful building next to the church

Famous Fillis Circus visits Paarl, 1888

Drakenstein Heemkring

Backstage Backstage at the circus 1891, painting by Arturo Michelena (1863-1898) –            (Wikimedia Commons)

In April 1888 the famous Fillis Circus visited Paarl and produced three shows on Market Square. Frank Fillis (1857-1921) was a circus impresario. He produced his first show in South Africa in 1883, and became known for his elaborate and lavish productions in Johannesburg, Kimberley and Cape Town. His company had more than 100 performers and also toured the British Empire. His wife Vincenda was said to be the first “human cannon ball”. The Boswell brothers also worked for the Fillis Circus. The Boswell family later went on to establish their own circus.

Paarl District Advertiser, 7 April 1888 Paarl District Advertiser, 7 April 1888

De Jongste invoer van WILDE DIEREN voor Fillis Circus zal ten toon gesteld worden aan de Paarl en daaronder de LEEUWE. Prachtige exemplaren van deze Koningen des Wouds, verkregen van den Kaizer van…

View original post 188 more words

An impeachable offence – The Mercury | IOL.co.za

 

An impeachable offence – The Mercury | IOL.co.za.

Ghost stories for Halloween

Written by Marguerite Lombard

Drakenstein Heemkring

The volunteers at the Drakenstein Heemkring sometimes get rather odd queries, and by far the oddest was one in which two people wanted to look at our photographic collection in order to identify ghosts. More specifically, have a look at clothing in order to date the individual ghosts. We were extremely sceptical, but it soon became quite clear that the two young women knew their ghosts well enough to describe items of clothing in great detail. What was more, they did not  only have one or two “visitors”, but possibly as many as twenty. Where was their farm-stall? we wanted to know, and they described one on the Wellington-Klapmuts road behind Paarl Mountain. The farm-stall it would seem, had been built on what may have been a 19th century graveyard.

One of the Drakenstein Heemkring‘s committee members has quite a number of stories about haunted houses in Paarl, but…

View original post 767 more words

Post Navigation